Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 2315 527 800

  Όροι χρήσης

  Κάθε χρήστης που εισέρχεται ή πραγματοποιεί συναλλαγές στο ηλεκτρονικό κατάστημα "www.artbasket.gr" (στο εξής καλούμενος για συντομία «χρήστης») θεωρείται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. Γι' αυτό τον λόγο βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε και συμφωνείτε με το σύνολο αυτών.
  Ο διαδικτυακός τόπος "www.artbasket.gr" είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων από απόσταση της ατομικής εταιρείας με διακριτικό τίτλο "Art Basket" (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) με φυσική έδρα στην Θεσσαλονίκη, διεύθυνση Αγίου Δημητρίου 67 και ταχυδρομικό κώδικα 54633. 
  Τροποποίηση των όρων του παρόντος
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς Όρους χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Συνιστάται, συνεπώς, στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών.

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  Το artbasket.gr εφαρμόζει τα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και μηχανισμούς προστασίας επιδιώκοντας να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους χρήστες. Ωστόσο είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα ή δυσλειτουργίες στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή να εμφανιστεί επιβλαβές λογισμικό ή ιοί.
  Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία (θετική ή αποθετική, παρούσα ή μέλλουσα, η οποία ενδεικτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) προκύψει από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος Το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως προϊόντα, υπηρεσίες, πληροφορίες κτλ διατίθεται "όπως ακριβώς έχει" και η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημίες που τυχόν προκύψουν σε σχέση με το περιεχόμενο ή και από τυχόν μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων στο περιεχόμενο που διατίθεται μέσω αυτού. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που μπορεί να προκληθούν λόγω προσβολής από επιβλαβές λογισμικό ή ηλετρονικό ιό στο ήλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
  Στα πλαίσια των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Η εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά δεσμέυεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Σε περίπτωση λανθασμένων καταχωρήσεων περιεχομένου που έγιναν λόγω σφάλματος η εταιρεία δεν δεσμεύεται και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
  Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος artbasket.gr συμπεριλαμβανομένων σημάτων, εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχόμενων υπηρεσιών, λογοτύπου, διακριτικού τίτλου, κτλ, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας η οποία ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου και οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, αποθήκευση, φόρτωση, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταπώληση, επανέκδοση, μετάδοσης ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.
  Η χρήση του περιεχομένου επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της περιήγησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα artbasket.gr αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτού και δεν αποτελεί άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου εκτός της παραπάνω περίπτωσης με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο επιτρέπεται μόνο κατ'όπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της εταιρείας ή άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

  ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  Πολιτική τιμών
  Οι αναγραφόμενες τιμές των εμπορευμάτων είναι τελικές (συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ). Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των τιμών που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, παρ'όλα αυτά δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο καταχώρησης λανθασμένων τιμών που μπορεί να οφείλονται σε τυπογραφικά ή τεχνικά λάθη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η εταιρεία δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις τιμών που έγιναν από παραδρομή και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
  Διαθεσιμότητα
  Η διαθεσιμότα των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ανανεώνεται διαρκώς αλλά λόγω της συνεχούς μεταβολής των αποθεμάτων ενδέχεται η διαθεσιμότητα να μην είναι ενημερωμένη κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας σας. Η εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά δεσμέυεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
  Οι προσφορές που κατά καιρούς εμφανίζονται στο artbasket.gr, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
  Τα χρώματα των προϊόντων που εμφανίζονται στην οθόνη σας ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα και να προβάλλονται διαφορετικά σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
  Εγγυήσεις
  Εγγυήσεις ώς προς την ασφάλεια ή την καταλληλότητα των προϊόντων όπου αυτές υφίστανται παρέχονται μόνο από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Η εταιρεία δεν προσφέρει ουδεμία εγγύηση.

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
  Για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο artbasket.gr απαιτείται η δήλωση προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι τα στοιχεία που παρέχει είναι ακριβή, αληθή και έγκυρα και φέρει την ευθύνη για την ορθή χρήση του λογαριασμού και την απόκρυψη του κωδικού πρόσβασης (password) που επιλέγει κατά την διαδικασία εγγραφής.
  Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του κωδικού πρόσβασης η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από χρήση του λογαριασμού από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Ο χρήστης συμφωνεί να ειδοποιήσει άμεσα την εταιρεία σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης και αποδέχεται ότι η εταιρεία έχει το δικαιώμα να ακυρώσει τον λογαριασμό χρήστη και να αρνηθεί την πώληση προϊόντων σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί δεν είναι αληθή ή δεν γίνεται ορθή χρήση του λογαριασμού ή γίνεται χρήση με δόλιο τρόπο.
  Το Αrt Βasket παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν εάν επιθυμούν την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletter) σχετικά με νέα προϊόντα, προσφορές, προωθητικές ενέργειες ή πληροφοριακό υλικό στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση και δίνει τη δυνατότητα διακοπής της λήψης τους. H εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποίησει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία.

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
  Η εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σύγχρονες και αποδεκτές μεθόδους ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
  Η εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε κατά την εγγραφή μέλους ή την πραγματοποίηση αγορών και χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία αποκλειστικά και μονο για την ομαλή διεκπαιρέωση των συναλλαγών. Σε καμία περίπτωση δεν προβαίνει στην πώληση ή γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένών σε τρίτους παρά μόνο στην περίπτωση που αυτό υπαγορευτεί από τις αρμόδιες αρχές.
  Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον μέσω του συστήματος εκκαθάρισης Paypal με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μεταφέρονται μέσω διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή και δεν είναι προσβάσιμες από την εταιρεία. Η εταιρεία δεν έχει πρόσβαση δεν διατηρεί και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας των χρηστών.

  Data Center

  Η ιστοσελίδα ARTBASKET.GR φιλοξενείται σε data center το οποίο έχει βασιστεί σε διεθνή πρότυπα και τυποποιήσεις και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.).

  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  Το artbasket.gr συνεργαζόμενο με την ΕΛΤΑ Courier αναλαμβάνει την αποστολή προϊόντων σε όλη την Ελλάδα άμεσα, με ασφάλεια και συνέπεια.
  Το κόστος μεταφοράς είναι 3,50€ (εώς 3 κιλά).
  Το κόστος αντικαταβολής είναι 1,90€ ενώ για αγορές πάνω από 60 ευρώ (και εώς 3 κιλά) τα μεταφορικά και τα έξδα αντικαταβολής είναι δωρεάν.
  Για κάθε επιπλέον κιλό υπάρχει χρέωση 1,25€.
  Το κόστος μεταφορικών που εμφανίζεται κατά την υποβολή της παραγγελίας είναι ενδεικτικό. Το πραγματικό κόστος καθορίζεται μόλις ολοκληρωθεί η συσκευασία των προϊόντων και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά το Art Basket θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας ενημερώσει για το τελικό κόστος αποστολής και το σύνολο της παραγγελίας σας.
  Αν το ογκομετρικό βάρος μίας συσκευασίας είναι μεγαλύτερο του πραγματικού τότε η χρέωση των μεταφορικών υπολογίζεται με βάση το ογκομετρικό του βάρος. Αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις 3 διαστάσεις (της τελικής συσκευασίας) και διαιρώντας δια 5000.
  Για παράδειγμα ένα τελάρο διαστάσεων 60 χ 60 σε συσκευασία 60 χ 60 χ 5 μπορεί να έχει πραγματικό βάρος 2 κιλά, αλλά το κόστος μεταφορικών ορίζεται υπολογίζοντας το ογκομετρικό του βάρος που ανέρχεται σε 60χ60χ5/5000 δηλαδή 3.6 ή 4 κιλά και είναι μεγαλύτερο του πραγματικού.
  Για την εξασφάλιση του χαμηλότερου κόστους μεταφοράς διερευνάται η αποστολή με μεταφορική εταιρεία για ογκώδη η πολύ βαριά αντικείμενα. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για τον τρόπο αποστολής.
  Οι παραγγελίες που ολοκληρώνονται εώς τις 14.00 Δευτέρα έως Παρασκευή (εργάσιμες) αποστέλλονται την ίδια ημέρα με την προϋπόθεση τα προϊόντα να είναι διαθέσιμα και ετοιμοπαράδοτα. Η παράδοση γίνεται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες αναλόγα με την διεύθυνση αποστολής. 'Οταν η αποστολή ολοκληρωθεί λαμβάνετε e-mail επιβεβαίωσης και όπου είναι διαθέσιμος κωδικός αναζήτησης αποστολής.
  Η εταιρεία δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση ή τυχόν ζημίες που προκληθούν στα εμπορεύματα κατά τη μεταφρορά. Συνίσταται να γίνεται έλεγχος της συσκευασίας πριν αποδεχτείτε την παραγγελία για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημίες.
  Ανωτέρα Βία
  Αν για λόγους ανωτέρας βίας όπως κακές καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, απεργίες, νομοθετικές πράξεις) υπάρχει αδυναμία παράδοσης των εμπορευμάτων εντός του προκαθορισμένου χρόνου, η εταρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις καθυστερήσεις.

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν παρακαλούμε πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας.
  Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής.
  Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε και στην αρχική τους συσκευασία και να συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς και από το έντυπο υπαναχώρησης.
  Μετά από σχετικό έλεγχό θα προβούμε άμεσα στην αντικατάσταση με άλλο προϊόν εφόσον αυτό συμφωνειθεί ή στην επιστροφή χρημάτων συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.
  Οι δαπάνες επιστροφής των προίόντων επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Εξαίρεση αποτελεί η επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων.

  Εφαρμοστέο Δίκαιο
  Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και για κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών και της εταιρείας αρμόδια έιναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονικης.

   

   

  Τρόποι Πληρωμής

  Αντικαταβολή

  Πληρώνετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας στην εταιρεία ταχυμεταφορών κατά την παράδοση στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει ή στα συνεργαζόμενα καταστήματα ΕΛΤΑ Courier.
  Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία υπάρχει επιπλέον χρέωση 1,90€ στο ποσό του κόστους μεταφοράς. Για αγορές άνω των 60€ η αντικαταβολή όπως και το κόστος μεταφορικών είναι δωρεάν.

  2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

  Μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία σας με κατάθεση σε έναν από τους λογαριασμούς του "artbasket.gr"
  Εθνική τράπεζα 21/029516-724 ΙΒΑΝ GR21 01104210000042102951672
  Πειραιώς 5203-075743-617 ΙΒΑΝ GR85 0172 2030 0052 0307 5743 617
  Η ολοκλήρωση της παραγγελίας και η αποστολή προϊόντων θα πραγματοποιείται μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης. Για την συντομότερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ατο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 2315 527800 για να γνωστοποιήσετε την κατάθεση ώστε να προβούμε άμεσα στην επιβεβαίωση και αποστολή προϊόντων.

  3. Μέσω paypal

  Το κατάστημά μας δέχεται πληρωμές μέσω του πρωτοποριακού συστήματος paypal χωρίς επιπλέον χρέωση, με 2 τρόπους.

  Με λογαριασμό paypal.

  Εάν έχετε λογαριασμό paypal μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας εισάγοντας τα στοιχεία σας.

  Με χρήση πιστωτικής

  Τώρα η paypal δέχεται πληρωμές και χωρίς να έχετε δημιουργήσει προηγουμένως λογαριασμό εισάγοντας τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας στο ασφαλές περιβάλλον της paypal.

  Επικοινωνία

  Art Basket

  Αγ. Δημητρίου 67
  Θεσσαλονίκη 54633
  2315 527 800
  info@artbasket.gr

  Ακολουθήστε μας!

  Top